De NVM-makelaar

bord

De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen (NVM) gaat ver in de eisen, die zij aan haar leden stelt. Dit proces begint al bij de toelatingsprocedure van nieuwe leden. Voor toekenning van dit lidmaatschap worden zij geballoteerd. Het lidmaatschap van de NVM is niet vrijblijvend. Het houdt voor alle leden een aantal verplichtingen in, die u als koper de nodige zekerheid bieden.

De NVM-leden zitten volop in de praktijk.
Aan de dagelijkse leiding van de kantoren van NVM-leden worden kwalitatieve eisen gesteld. De leden zijn onderworpen aan tuchtrechterlijk toezicht. Dit toezicht oefenen onafhankelijke tuchtcolleges uit. De NVM-leden zijn verplicht de Voorwaarden van de NVM te hanteren. Een onafhankelijke commissie doet in twijfelgevallen bindende uitspraken.

sleutels

Begeleiding van de verkoper f de koper.
Nooit beiden tegelijk. Sinds 1 februari 1983 is het bij Wet niet meer toegestaan voor twee partijen met betrekking tot hetzelfde onroerend goed als enige makelaar op te treden; deze dubbele belangenbehartiging is toen derhalve afgeschaft. Een zr goede zaak. Overigens behartigen wij als Wester Campagne & Van Breemen al sinds de oprichting van onze kantoren uitsluitend de belangen van n partij. Dit betekent in de praktijk dat als u een pand uit het eigen aanbod van Wester Campagne & Van Breemen aankoopt, u gn courtage verschuldigd bent. In dat geval blijven wij namelijk de adviseur van de verkoper en kunnen wij logischerwijs die rol voor u dan niet vervullen. Wij vertellen u direct als het een pand uit ons eigen aanbod betreft. Op dat moment kunt u beslissen eventueel een andere kopende adviseur in te schakelen.

Tags: aankoop, kopen