Een huis kopen

sleutels

Alvorens u werkelijk gaat zoeken naar een woning is het belangrijk te weten tot welke koopsom u wenst te gaan. Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid van een onafhankelijk hypotheekadvies met, indien gewenst, een woonlastenoverzicht door de aan onze kantoren verbonden financieel adviseurs.

Zoekopdracht
Wilt u als eerste op de hoogte gebracht worden van het nieuwe huizenaanbod -nog voordat dit op de diverse internetsites te zien is- dan kunt u ons een zgn. 'zoekopdracht' geven. Wij brengen dan, samen met u, uw woonwensen in kaart en bespreken daarbij uitgebreid uw eisen en verlangens wat betreft de omgeving, ligging, type en indeling van het huis. Middels het uitwisselingssysteem van de Beursvereniging van Gooise Makelaars (BGM), ontvangt u dan dagelijks van ons het meest actuele aanbod, telefonisch, per fax of e-mail.

Bezichtiging
Zodra u belangstelling heeft voor een huis en u wilt dat bezichtigen, maken wij met de eigenaar van het huis of diens makelaar een afspraak. Iemand van onze kantoren gaat altijd met u mee. Na de bezichtiging spreken wij de bevindingen met u door. Regelmatig bezichtigen maakt dat u uiteindelijk gaat ontdekken wat u wel en niet belangrijk vindt aan een huis. Dit proces van bezichtigen blijft zich herhalen tot u uw huis daadwerkelijk heeft gevonden. Het komt ook voor dat de marktsituatie maakt dat u minder huizen aangeboden krijgt. Wij nemen graag de tijd voor u om mogelijke ongerustheid hierover weg te nemen. Tenslotte is het kopen van een huis een hele gebeurtenis en investering. Gun uzelf daarom dan ook de tijd.

Uw droomhuis gevonden?
Als ineens, meestal onverwacht, dat ene huis daar is, is het van groot belang te weten of deze aankoop ook een verstandige investering is. Als uw makelaar beoordelen wij de reële waarde en hoe die zich mogelijk kan gaan ontwikkelen. Een aantal factoren is daarbij van invloed zoals de bouwkundige staat en wijze van onderhoud, de ligging, de mate van courantheid, het bestemmingsplan, milieuverklaringen, verborgen gebreken, uit- en verbouwmogelijkheden, mogelijke overname van roerende zaken, de opleveringsdatum. Tevens onderzoeken wij de juridische aspecten als erfpacht, belemmerende bepalingen en plegen kadastrale recherche. Wij kunnen het huis dat u wilt gaan kopen bouwtechnisch laten onderzoeken. Omdat de factor tijd belangrijk is in deze fase kunnen wij dit onderzoek meestal binnen 24 uur voor u realiseren.

Voorkeur
Bij serieuze belangstelling voor het huis dat u overweegt te willen kopen, regelen wij voor u een voorkeur. De mogelijkheid van een voorkeur is sterk afhankelijk van belangstelling voor dat huis en wordt meestal gegeven voor één of enkele dagen. In deze voorkeur periode overleggen wij alle te nemen stappen die van groot belang zijn om tot de aankoop van uw huis te komen.

Een bod uitbrengen
Op het moment dat u zeker weet het huis te willen kopen, starten wij voor u de onderhandelingen met de eigenaar van het huis of diens makelaar, waarbij wij u behoeden voor snelle en emotionele beslissingen. Vervolgens adviseren wij u omtrent het uit te brengen openingsbod, ons verdere standpunt omtrent tegenbiedingen, over bedenktijd die mogelijk ingelast moet worden, over roerende goederen die wel of niet achter (moeten) blijven, over de opleveringsdatum, over ontbindende voorwaarden. Afhankelijk van verschillende factoren kunnen de onderhandelingen wel een week (of langer) in beslag nemen. Uit ervaring weten wij dat vooral deze onderhandelingsfase bijzonder spannend kan zijn. Mede daarom hebben wij veelvuldig contact met u en bespreken wij iedere te nemen stap, waarbij u kunt rekenen op ons deskundig en betrouwbaar advies. Uw stem blijft uiteraard beslissend. Zorgvuldig worden alle gemaakte afspraken schriftelijk door ons vastgelegd. Op het moment dat beide partijen de koopakte getekend hebben, is er sprake van een koopovereenkomst.

Koopovereenkomst
Na deze mondelinge overeenstemming wordt er een (schriftelijke) koopovereenkomst opgesteld volgens de NVM richtlijnen. Een kopie hiervan krijgt u zo snel mogelijk ter bestudering toegezonden. Mogelijke vragen over de inhoud hiervan kunt u ons direct stellen of tijdens onze afspraak voor het tekenen van de koopakte bij ons op kantoor. Na de verkoper tekent u de akte en wordt deze verzonden naar de door u gekozen notaris. In de koopakte is opgenomen dat u aan de notaris voor een bepaalde datum een waarborgsom dient te voldoen. Een bankgarantie is echter ook mogelijk.

Drie dagen termijn
Een koper mag, na een kopie van de door beide partijen getekende koopakte ontvangen te hebben, gedurende drie werkdagen zonder opgaaf van reden van de koop afzien. Deze regel is bedoeld om kopers te beschermen tegen overhaaste beslissingen in een hectische markt.

Notaris
De notaris is de persoon die zorgt voor de verdere (financiële) afwikkeling. Dit houdt onder andere in dat de bijbehorende kosten zoals overdrachtsbelasting, leveringsakte, makelaarscourtage, hypotheekakte en afsluitprovisie bij de notaris worden verrekend (meestal zo'n 7-9% van de aankoopsom, de zgn. kosten koper). Tevens worden bij de notaris zakelijke lasten zoals onroerende zaakbelasting, rioolrechten e.d. voor de resterende maanden van het lopende jaar verrekend. Een aantal dagen voor de datum van de eigendomsoverdracht ontvangt u van de notaris de concept-akten en een uitnodiging voor de ondertekening. Deze gaat vergezeld van de zogenaamde 'nota van afrekening'. Laatstgenoemde omvat het overzicht van de totale financiële afwikkeling, zoals hierboven al genoemd.

Inspectie en overdracht
Na de overdracht bij de notaris bent u dan de eigenaar van uw nieuwe huis.
Het is mogelijk dat u bij thuiskomst nog vragen heeft. Ook dan staan wij als Wester Campagne & Van Breemen voor u klaar om deze te beantwoorden. Ook van uw zijde vragen wij graag aanvulling. Nadat de aankoop tot stand is gekomen zenden wij u ons enquêteformulier. Wij hechten er namelijk grote waarde aan te weten waar u tevreden over bent en wat u misschien als minder beoordeelt. Schroom niet het ons te laten weten want uw wensen en opmerkingen zijn voor ons een belangrijke toevoeging om dagelijks te werken aan een steeds grotere kwaliteit in onze dienstverlening.